Ymunwch a’r Clwb 

Os am ymaelodi â Chlwb Busnes Aberystwyth, ewch i’n tudalen ymuno am fwy o wybodaeth.

Cyfarfod Nesaf

Bob 3ydd dydd Mercher y Mis

15/05/19 - 18:30
19/06/19 - 18.30 AGM
18/09/19 - 18.30
16/10/19 - 18.30

 

Saffari Bwyd 
12/04/19

0/02/19 - 18:30
20/03/19


Croeso i Glwb Busnes Aberystwyth

Mae Clwb Busnes Aberystwyth yn grŵp dynamig a gweithgar o bobl busnes brwd sy’n gweithio o fewn y dref.

Ffurfiwyd y Clwb nôl yn 1998 gan grŵp o bobl busnes lleol.  Nod y clwb yw cefnogi elusennau lleol, bod yn grŵp sy’n rhoi pwysau ar faterion sy’n effeithio’r dref ac i ddarparu amgylchedd rhwydweithio i bobl sy’n berchen busnes eu hunain.   

Ers 1998 mae’r Clwb wedi rhoi dros £120,000 i dros 50 o achosion elusennol, mae rhai ohonynt wedi’u rhestru yma.

Mae’r Clwb Busnes Aberystwyth yn sefydliad ar gyfer aelodau yn unig.  Mae gwybodaeth ar sut i ymaelodi yma

Mae’r Clwb yn cwrdd 10 gwaith y flwyddyn.  Gellir gweld rhestr o aelodau presennol yma.

Newyddion diweddaraf Clwb Busnes Aberystwyth 

Cysylltwch â ni

Ebost:  info@aberystwythbusinessclub.co.uk
Gwefan gan InSynch