Ymunwch a’r Clwb 

Os am ymaelodi â Chlwb Busnes Aberystwyth, ewch i’n tudalen ymuno am fwy o wybodaeth.

Cyfarfod Nesaf

Bob 3ydd dydd Mercher y Mis

15/05/19 - 18:30
19/06/19 - 18.30 AGM
18/09/19 - 18.30
16/10/19 - 18.30

 

Saffari Bwyd 
12/04/19

0/02/19 - 18:30
20/03/19


Aelodau Clwb Busnes Aberystwyth

Aelodau

Eddy Webb.jpg

Eddy Webb

InSynch Business Services - eddy@insynch.co.uk

Eddy yw Perchennog a Chyfarwyddwr InSynch Aberystwyth.  Yn hanu o Nottingham, mae wedi byw yn Aberystwyth ers 20 mlynedd.  Fel Cyfarwyddwr o wasanaethau Busnes InSync, mae Eddy wedi rheoli cannoedd o brosiectau o gontractau unigol ac wedi darparu gwasanaethau cymorth busnes a gwasanaeth E-farchnata Digidol i dros 2000 o fusnesau.  Yn aml fydd Eddy yn rhoi sgyrsiau ar lawer o bynciau sy’n ymwneud â busnes, Technoleg Gwybodaeth a Marchnata Digidol, a hyfforddiant a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfryngau cymdeithasol, optimeiddio peirannau chwilio a phynciau cysylltiedig eraill.  

Rees Astley.jpg

Nigel Kennedy

Rees Astley Insurance Brokers Ltd - nigel@reesastley.co.uk

Brocer Yswiriant Annibynnol Cofrestredig gan yr AYA yw Rees Astley a sefydlwyd yn 1969.  Fe symudodd Nigel i fyw yng nghanolbarth Cymru o de-ddwyrain Lloegr yn 2008 i weithio i Rees Astley.  Yn dilyn cyfnod yn Y Drenewydd fe symudodd i Aberystwyth yn 2014 a benodwyd yn Rheolwr Cangen yn 2015.  Ymunodd â’r Clwb Busnes yn 2016 ac mae’n edrych ymlaen at fod yn  aelod gweithgar o’r Clwb yn y dyfodol.

Tony Bates.png

Tony Bates

Morris & Bates - apbates@morrisbates.co.uk

Sefydlwyd Tony Bates y cwmni Morris & Bates efo Gareth Morris, ar 1af Mawrth 1979.  Tony yw ysgrifennydd y Clwb Busnes ac mae’n  gynrychiolydd ar Dîm Darparu Delwedd Prif Gynllun y Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mae’n Cyn-lywydd y Ford Gron Aberystwyth a  Chymdeithas y Gyfraith Aberystwyth.  Mae Tony hefyd yn ysgrifennydd a Chadeirydd y Bwrdd gyda Clwb Pêl-droed Aberystwyth ac yn gynrychiolydd Canolbarth Cymru ar Fwrdd Uwch Gynghrair Cymru.  Mae gan Tony pedwar  mab ac mae’n dad-cu i wyth o blant.  

FullSizeRender.jpg

David Evans


Enw'r busnes davidte@btinternet.com

Ganwyd David Turner Evans yn Llundain yn 1960 i rieni Cymraeg yn hanu o Aberystwyth a’r Trallwng.  Fe fynychodd Ysgol  Ardwyn,  Aberystwyth a Brookland Hall School for Boys, Y Trallwng.  Yn arlwywr a Thafarnwr dros y blynyddoedd, mae David bellach yn Datblygu Eiddo ac yn berchennog ar nifer o eiddo .  Mae’n  Gyfarwyddwr yn Nghlwb Pêl-droed Aberystwyth ac yn caru’r dref a’r ardal gydag angerdd.

me.jpg

John Glasby

Aberystwyth University - jog40@aber.ac.uk

Prifysgol addysgu ac ymchwil gyhoeddus yw Prifysgol Aberystwyth 'y Coleg ger y Lli'.  Bellach mae yno dros 8,000 o fyfyrwyr sy’n astudio dros chwe Athrofa.  Mae John yn Bennaeth Gwasanaethau Masnachol y Brifysgol, yng nghyfrifol am nifer o weithredai masnachu, gan gynnwys Gwasanaethau Croeso, Cynadleddau,  Digwyddiadau a Chwaraeon.  Gradd Economeg sydd gan John a phrofiad helaeth mewn rhedeg gweithgareddau masnachol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

member.jpg

Mearina James

The Tan Shop/Penrhyn Veal - penrhynveal@gmail.com

Mae Mearina James yn hanu o Langurig.  Fe symudodd i fyw yn Aberystwyth yn 19 mlwydd oed a phriododd a magodd dau fab.  Dechreuodd Mearina  ei siop lliw haul yn 1999 ac yna aeth ymlaen i brynu eiddo i’w rhentu i Fyfyrwyr.  Yn fwy diweddar fe brynodd tir i fagu defaid ym Mhenrhyncoch a sefydlodd busnes cig llo.

Aled--Profile-Picture.jpg

Aled Rees

Cambria Tours - aled@cambriatours.co.uk

Mae Aled yn hanu o Aberystwyth ac yn Gyfarwyddwr o dri busnes llwyddiannus lleol.  Yn 2008 fe sefydlodd Aled ei gwmni gwyliau cyntaf, Tango Tours, sy’n cynnig teithiau i Batagonia yn yr Ariannin a gweddill America Lladin.  Yna sefydlodd Aled Teithiau Cambria yn 2013  - cwmni sy’n trefnu teithiau ac hefyd yn cynnig gwasanaeth amhrisiadwy i ymwelwyr i Gymru.. Roedd Aled ar y rhestr fer ar gyfer 'Seren Twristiaeth y Dyfodol' yng Ngwobrau Twristiaeth Genedlaethol Cymru yn 2015 ac mae hefyd yn Is-Gadeirydd Twristiaeth Ceredigion.   Yn ogystal a’i fusnesau twristiaeth mae Aled hefyd yn gyd- berchennog ar Siop y Pethe yng nghanol Aberystwyth.

FB_profile_picture.jpeg

Rhiannon Rees

Rhiannon Rees Property - rhiannon@reesproperty.com

Mae Rhiannon yn rhedeg busnes rheoli a datblygu eiddo yn Aberystwyth.  Yn 2003 fe sefydlodd  Y Cambria - eiddo Fictorianaidd sy’n gartref i swyddfeydd, bwyty, ystafelloedd triniaeth a llety i fyfyrwyr.  Ers 2008 mae Rhiannon wedi gweithio efo buddsoddwr a pherchnogion i reoli a marchnata eu heiddo’n llwyddiannus.  Yn 2005 sefydlwyd  fflatiau gwyliau Awel Mor, sy’n cynnig llety hunanarlwyo o safon uchel ar lan y môr yn Aberystwyth.  Fe ddychwelodd Rhiannon i Brifysgol Aberystwyth yn 2013/14 i gwblhau Gradd Meistr yn Marchnata ac mae’n parhau  gyda’i hymchwil yn y sector eiddo a thwristiaeth.

admin-ajax[9354].jpgDionne Sherwood

Dionne Sherwood DS Small Business Help Ltd -dionne@dssbh.co.uk

Rhian.jpg

Rhian Hayward MBE

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus Ltd - rih@aber.ac.uk

Fe ymunodd Rhian â Phrifysgol Aberystwyth yn 2009 a’r Campws Arloesedd a Menter yn Brif Weithredwr yn 2017. Cyn ymuno â’r sector gyhoeddus, gweithiodd Rhian yn y diwydiant biotechnoleg mewn amryw o rolau yn ne ddwyrain Lloegr. Fel rhan o’i gwaith sector cyhoeddus, mae Rhian yn aelod o Fwrdd Cynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru a Bwrdd Ymgynghorol Gwyddonol Cronfa Pontio Gwyddorau Bywyd Llywodraeth Cymru. Mae ganddi Dphil o Brifysgol Rhydychen, BSc (dosbarth cyntaf) o King’s College, Llundain a chafodd yr anrhydedd o dderbyn MBE yn Rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines ym Mehefin 2016 am ei gwaith dros fentergarwch yng Nghymru.

 

Hayleigh Routledge

Hayleigh Routledge Bookkeeping & Accountancy Services - hayleigh.routledge@hotmail.com

 

Aelodau Anrhydeddus 

IMG_3327.JPG

Gerallt Davies

Sterling Asset Managementgpd@sterling-a-m.com

Cyn-fancwr (18 mlynedd) yw Gerallt a sefydlwyd Sterling Asset Management yn Hydref 1985.  Fe sefydlwyd y cwmni  i’w gael ei gydnabod a’i dderbyn fel un o’r prif Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol yng Nghymru a thu hwnt.   Mae’n Gyfarwyddwr i Catari  Investment Properties,  Ha Hav, Jonathan Davies Ltd. a Sterling Wealth Management.  Roedd Gerallt yn aelod gwreiddiol o Glwb Busnes Aberystwyth,  yn gyn-gadeirydd (3 blynedd) a phenodwyd yn ddiweddar fel  Ymddiriedolwr.  Mae Gerallt wedi gweithredu fel Trysorydd, Ysgrifennydd ac Ymddiriedolwr i nifer o glybiau,  cymdeithasau a mudiadau elusennol yn Aberystwyth a Gorllewin Cymru.  Mae Gerallt yn noddwr o’r Scarlets a Chlwb Criced Morgannwg .

Jon Armitage

aerona.armitage@btinternet.com

Harry James

harryjamesarch@gmail.com

Dr William Roberts

 

Gareth Rowlands

Rachels Dairy - gareth.brynllys@btinternet.com

Meurig Lewis

Formerly Barclays Bank - meurig@glyncemaes.freeserve.co.uk

Denis Balsom

FBA - dfb@fbagroup.co.uk

Newyddion diweddaraf Clwb Busnes Aberystwyth 

Cysylltwch â ni

Ebost:  info@aberystwythbusinessclub.co.uk
Gwefan gan InSynch