Ymunwch a’r Clwb 

Os am ymaelodi â Chlwb Busnes Aberystwyth, ewch i’n tudalen ymuno am fwy o wybodaeth.

Cyfarfod Nesaf

Bob 3ydd dydd Mercher y Mis

15/05/19 - 18:30
19/06/19 - 18.30 AGM
18/09/19 - 18.30
16/10/19 - 18.30

 

Saffari Bwyd 
12/04/19

0/02/19 - 18:30
20/03/19


Sut i ymuno

Ymunwch â Chlwb Busnes Aberystwyth

Rydym yn gofyn am £350 y flwyddyn wrth bob aelod.  Mae £200 yn mynd at ein cronfa elusennol a’r gweddill yn mynd tuag at y gost o gynal cyfarfodydd, bwyd a threuliau ategol.  Mae’r Clwb yn cwrdd 10 gwaith y flwyddyn. 

Danfonwch eich manylion drwy’r ffurflen isod.  Byddwn yn gwerthuso pob cais.  Os ydych wedi gwneud cais yn flaenorol mae croeso i chi gysylltu â ni am ddiweddariad.    


 

Newyddion diweddaraf Clwb Busnes Aberystwyth 

Cysylltwch â ni

Ebost:  info@aberystwythbusinessclub.co.uk
Gwefan gan InSynch