Ymunwch a’r Clwb 

Os am ymaelodi â Chlwb Busnes Aberystwyth, ewch i’n tudalen ymuno am fwy o wybodaeth.

Cyfarfod Nesaf

Bob 3ydd dydd Mercher y Mis

15/05/19 - 18:30
19/06/19 - 18.30 AGM
18/09/19 - 18.30
16/10/19 - 18.30

 

Saffari Bwyd 
12/04/19

0/02/19 - 18:30
20/03/19


Gwybodaeth am Clwb Busnes Aberystwyth 

 

Rhestr o achosion Elusennol a phrosiectau cymunedol a gefnogir hyd yn hyn: 

Apȇl Aber
Cyngor Tref Aberystwyth
Prosiect Plant Chernobyl
Ieuenctid Cymru Youth
Canolfan Ymchwil i Berfformio
Taith Girlguide Angharad Davies
Taith Dyngarol Kate Harris
DASH Ceredigion
Digwyddiad John Harvey Jone
Apêl Trwyn Coch
Ffagl Gobaith
Menter, Aberystwyth
Cynghrair pêl-droed Ieuenctid Aberystwyth
Academi Ian Rutter
Cinio i’r Henoed Cyngor Tref Aberystwyth
Offer cyfrifiadurol Ysgol Gymraeg
Antur Teifi – Gwobrau Busnesau Ceredigion
Menter, Aberystwyth – Gwobrau Aber yn Gyntaf
Canllaw i Dref Aberystwyth
Diabetes Bronglais
Cadetiaid Môr Aber
CPD Aber – Clwb Gwylanod
Ymddiriedolaeth y Tywysog 

Tysteb Phil Bennett
DEBRA
Neuadd yr Eglwys,  Llanbadarn
Prosiect Celf Cyhoeddus SAFLE
Eisteddfod yr Urdd
Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth
FfotoAber
Gŵyl Seiclo Aber
Papur Sain
Menter, Aberystwyth - Ras Hwyl Gŵyl Dewi
Ysbyty Plant – Great Ormond Street
SGARMES
Seiclo - Aber i Amsterdam
Eisteddfod Mai
Arad Goch
Hospis yn y Cartref – Aber
Troi ymlaen y goleuadau Nadolig
Parêd Gŵyl Ddewi
Wardens – Hysbyseb rhaglen 

Newyddion diweddaraf Clwb Busnes Aberystwyth 

Cysylltwch â ni

Ebost:  info@aberystwythbusinessclub.co.uk
Gwefan gan InSynch