Ymunwch a’r Clwb 

Os am ymaelodi â Chlwb Busnes Aberystwyth, ewch i’n tudalen ymuno am fwy o wybodaeth.

Cyfarfod Nesaf

Bob 3ydd dydd Mercher y Mis

15/05/19 - 18:30
19/06/19 - 18.30 AGM
18/09/19 - 18.30
16/10/19 - 18.30

 

Saffari Bwyd 
12/04/19

0/02/19 - 18:30
20/03/19


Meini prawf ar gyfer gwneud cais am gyllid

Ein hamcanion elusennol yw: “I ddosbarthu a thalu ei arian ac asedau eraill (boed cyfalaf neu incwm) i fudiadau elusennol  neu at ddibenion o’r fath sy’n darparu ar gyfer mantais gyffredinol trigolion  tref a rhanbarth Aberystwyth yn y cyfryw fodd a’r cyfrannau y mae’r pwyllgor gweithredol yn teimlo’n addas ac i sefydliadau elusennol cenedlaethol  yn y modd y mae’r  pwyllgor yn teimlo sy’n addas.”


 

Newyddion diweddaraf Clwb Busnes Aberystwyth 

Cysylltwch â ni

Ebost:  info@aberystwythbusinessclub.co.uk
Gwefan gan InSynch