Ymunwch a’r Clwb 

Os am ymaelodi â Chlwb Busnes Aberystwyth, ewch i’n tudalen ymuno am fwy o wybodaeth.

Cyfarfod Nesaf

Bob 3ydd dydd Mercher y Mis

15/05/19 - 18:30
19/06/19 - 18.30 AGM
18/09/19 - 18.30
16/10/19 - 18.30

 

Saffari Bwyd 
12/04/19

0/02/19 - 18:30
20/03/19


Newyddion

Cysylltwch â ni i’n hysbysu  am ddigwyddiadau lleol  lle’r ydych yn meddwl y gallwn fod o gymorth 

Tair Sefydliad arall i dderbyn cefnogaeth Clwb Busnes Aberystwyth

Ffurfiwyd yn 1998, mae gan Glwb Busnes Aberystwyth grŵp o aelodau busnes angerddol sy’n gweithredu yn yr ardal. Rhoddwyd dros £125,000 i dros 50 o elusennau gan y Clwb.

Yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 12fed o Orffennaf 2017, dewiswyd 3 sefydliad arall i‘w cefnogi. Mynychodd y derbynwyr y cyfarfod i roi sgwrs fer i'r aelodau ar sut y byddai'r arian yn cael ei ddefnyddion.

Fe dderbyniodd Clwb Pêl-fasged Aberystwyth siec o £1,200 i dalu am gadair olwyn bwrpasol i chwaraeon. “Diolch yn fawr i Glwb Busnes Aberystwyth am y siec gan ei bod yn un o'n gorbenion mwyaf ac mae'n gymaint o ased i gael cadair olwyn arall” meddai Lee Coulson o’r Clwb Pêl-fasged.

Roedd Sgowtiaid 3ydd Aberystwyth wrth eu boddau i dderbyn siec am £500 i helpu gydag atgyweirio’u caban.

Yn olaf, dderbyniodd Gofal Plant Mes Bach £300 i helpu gyda threfnu cyfleoedd i blant yn y gymuned fynd ar dripiau a gweithgareddau.

Bu Eddy Webb, Cadeirydd Clwb Busnes Aberystwyth, yn annog pobl busnes y dref i ymuno â’r clwb ac i sefydliadau sydd i gysylltu os oes angen cefnogaeth – “ Mae’r clwb yn gwneud gwaith arbennig yn y gymuned, sydd ddim wedi bod yn hysbys iawn yn y gorffennol. Yn ogystal, mae'n darparu rhwydwaith gwych i bobl fusnes yn Aberystwyth. Byddem wrth ein boddau i glywed gan ddarpar aelodau newydd a sefydliadau sydd eisiau ein cefnogaeth.”

Cliciwch yma am wybodaeth am sut i wneud cais am gefnogaeth

Cliciwch yma i ddarganfod sut i ymaelodu

Cyflwyniad siec o £1,500 o Glwb Busnes Aberystwyth i Glwb Pêl-fasged Aberystwyth

left to right: James Drew, Julie Grabham, John Glasby, Hayleigh Routledge, Tony Bates, Eddy Webb, Rhiannon Rees, Lee Coulson & Alan Gible (Glwb Pêl-fasged Aberystwyth), Nigel Kennedy, Mearina James

Cyflwyniad siec o £500 o Glwb Busnes Aberystwyth i Sgowtiaid 3ydd Aberystwyth

Left to right: James Drew, Mearina James, Nicholas Shilton (Sgowtiaid), Julie Grabham, Rhiannon Rees, John Glasby, Holly Davis (Sgowtiaid), Hayleigh Routledge, Alice Davis (Sgowtiaid), Tony Bates, Nigel Kennedy, Eddy Webb

Cyflwyniad siec o £300 o Glwb Busnes Aberystwyth i Gofal Plant Mes Bach

Left to right: Mearina James, James Drew, Mark Longman (Mes Bach), Eddy Webb, John Glasby, Julie Grabham, Hayleigh Routledge, Angharad Reenie Davies (Mes Bach), Nigel Kennedy, Rhiannon Rees, Tony Bates

Taith Club Busnes Aberystwyth - 21/01/17

Fe fwynhaeodd nifer o aelodau clwb busnes Aberystwyth daith i Gaerdydd. Yn gynnwysiedig yn hyn oedd ymweliad a'r Royal Mint lle gafwyd y cyfle i fathu darn £1 newydd, lluniaeth arbennig yn Le Monde gyda noswaith yng ngwesty'r Angel. Digon o gyfle i gymdeithasu a llawer o hwyl! 

Newyddion diweddaraf Clwb Busnes Aberystwyth 

Cysylltwch â ni

Ebost:  info@aberystwythbusinessclub.co.uk
Gwefan gan InSynch